Visionen för människan

Tamira arbetar aktivt med att stödja och öka människans initiativförmåga genom att mobilisera individens drivkraft till direkt handling. Vi strävar hela tiden efter att skapa positiv förändring i stort och smått, genom att fokusera på kunskap, medmänsklighet och individens potential.

Tamira servar inte människor genom att ge färdiga lösningar, utan stödjer den boendes egen initiativförmåga för att bryta sin beroendeställning. Att skapa individuella mål och riktningar hjälper människor att bli aktiva i sitt eget liv, vilket också ger mer hållbara resultat.

Tamira stödjer människan i tre led:

  • Insikt om var man befinner sig och vart man är på väg
  • Identifiera valmöjligheter, drivkrafter och agerande för att skapa positiv förändring
  • Motivation att hålla kvar förändringen – många små steg ger med tiden ett stort resultat!

Tamira erbjuder stöd för förändring och personlig utveckling till alla som har viljan att förändra sin livssituation och att återskapa en känsla av sammanhang, värdighet, samhörighet och att vara behövd.