Trygghetsjouren

Trygghetsjouren är en egen verksamhet i Tamira Malmö AB som erbjuder stöd och hjälp till fastighetsägare för att skapa och upprätthålla trygghet i fastigheter och bostadsområden.

Vi representerar din fastighetsägare efter kontorstid och erbjuder kunderna följande stöd:

 • Telefonsupport, stöd och rådgivning vid störningsindikation/incidenter i hyresgästerna boendemiljöer. Detta dokumenteras och rapporteras till fastighetsägaren.
 • Trygghetsvandring, förebyggande insats där jourens två arbetsteam i samråd med uppdragsgivaren under perioder bedriver förebyggande fältarbete, genom ökad social kontroll i vissa fastigheter och eller hela bostadsområden.
 • Utryckningar, vid störningar utför vi även akuta utryckningar där vi besöker hyresgäster som stör eller blir störda. I dessa situationer är vi företrädare för fastighetsägaren och försöker avhjälpa den aktuella störningssituationen på plats.

Bra att veta om Trygghetsjouren

Vi finns tillgängliga 365 dagar om året mellan kl. 19.30 – 04.00 vardagar och på helgerna 19.30 – 05.00. Vi arbetar förebyggande men även med akuta utryckningar för att med omedelbara åtgärder avhjälpa uppkomna situationer.

Trygghetsjouren utför inga polisiära eller bevakningsuppdrag utan jobbar uteslutande förebyggande för att skapa trygga boendemiljöer genom att motverka grannosämja, bråk och störningar

En utryckning rapporteras alltid din hyresvärd nästa dag, som då arbetar vidare med ärendet om det behövs.

Vi på Trygghetsjouren bär inte uniform men har alltid väl synlig legitimation när vi kommer.

Hur går det till?

 1. Hyresgästen ringer ett journummer
 2. Hyresvärdens larmcentral kopplar uppringaren till Trygghetsjouren
 3. Trygghetsjourens personal tar emot ärendet och gör en utredning av vad störningen består i.
 4. Personal tar sig till adressen, man är oftast på plats inom 30minuter, eventuellt behöver personalen även komma in i lägenheten hos den som blir störd.
 5. Trygghetsjourens personal konstaterar störningen och kontaktar den störande för att få störningen att upphöra.
 6. Trygghetsjourens personal dokumenterar händelsen i sitt datasystem.
 7. Kl. 07.00 dagen efter har  hyresvärden rapporter över nattens händelser i pdf format på sin mejl
 8. Vid ev. behov av mer information kan hyresvärden kontakta Trygghetsjourens personal på dagtid.
 9. Väljer fastighetsägaren att driva ärendet i Hyresnämnden, finns personal tillgänglig för att vittna.

Vi jobbar för tryggare stadsdelar, hus och trappuppgångar.

Förutom att hjälpa hyresgäster med akuta störningar är målet med verksamheten att långsiktigt främja trygghet och trivsel. I detta arbete ingår samverkan med både hyresgäster, fastighetsförvaltare, polis och stadsområden eller stadsdelar.

Vi skriver också kvalificerade rapporter. Vår personal är vana vid att hantera människor i affekt och göra analyser som ger en helhetsbild. Ibland behöver man koppla in andra, exempelvis om det handlar om sociala problem eller psykiska diagnoser

Om det finns misstanke om brott kontaktas alltid polisen. Handlar det om barn som far illa slår man också larm till socialjouren.

Vi lägger lika mycket kraft hos anmälaren som på den som stör.

Grundtanken är att människor ska bo kvar. Vi ska skapa en trygg miljö och reda ut de störningar som uppstår genom tillsyn och samtal

Målet är att skapa långsiktig trygghet ute i bostadsområdena.

Drygt hälften av alla störningar handlar om hög musik eller fest. Oftast räcker det med att teamet knackar på för att volymen ska dämpas.

Trygghetsjourens personal är anställda utifrån sin yrkeskompetens och förmåga att hantera människor och konflikter. De har tidigare arbetat inom bland annat psykiatri, missbruksvård, , socialtjänst och förebyggande ungdomsverksamhet.

Frågor och svar

Kan jag som anmälare vara anonym?

– Du får självklart vara anonym även när du ringer oss, men vi får ett bättre resultat om vi kan ha en dialog. Framförallt kan vi behöva din hjälp med att komma in och lyssna.

Kan alla kontakta Trygghetsjouren?

– Trygghetsjouren är en tjänst som fastighetsägare väljer att använda för att skapa trygghet för sina hyresgäster. Så din fastighetsägare måste ha avtal med oss för att du skall kunna använda dig av våra tjänster.

Hur når jag Trygghetsjouren på natten?

– Du ringer din fastighetsägares journummer och blir på så sätt kopplad till vår linje.