Toarp

Bo på Toarp

På Toarp bor man i eget rum i en hemtrevlig fullt möblerad miljö och delar kök, vardagsrum, dusch och toaletter. Man delar också på hushållsarbetet. Att fördela och utföra dagliga sysslor i hushållet hjälper var och en att bygga sig en fungerande vardag med meningsfulla rutiner där man håller överenskommelser och tider. Gemensamt arbete ger också naturlig och konkret social gemenskap.

Värme, vatten, el, TV-avgift, tillgång till telefon, dagstidning och Internet ingår. Det finns olycksfalls-, skade- och ansvarsförsäkring som täcker alla boende, däremot inte personliga tillhörigheter.

Stöd

Tamira arbetar med aktivt kontaktmannaskap och samtalsstöd och anpassar alla stödinsatser till personen i en individuell handlingsplan som vi upprättar tillsammans med socialsekreterare. Sedan följer vi upp planen löpande, dokumenterar utvecklingen och återkopplar till uppdragsgivaren. Drog- och nykterhetskontroller förekommer vid behov.

Vi erbjuder de boende på Toarp positiva aktiviteter att planera tillsammans, liksom personliga aktiviteter som till exempel träning och motion. Här kan man också få hjälp med kontakter med skola eller olika myndigheter.