Familjeverksamhet

Bo på Familjeverksamhet

Tamira har idag ett antal familjeanpassade lägenheter runtom i Malmö. Här får familjen möjlighet att skapa sig struktur i vardagen och trivas – med barnen i fokus. Tamira stöttar familjen på vägen mot självständighet i samråd med både familjen och socialtjänsten. Boendet här kan leda till goda referenser och rekommendationer som underlättar när det blir dags för familjen att gå vidare till ett eget boende.

Våra bostäder är familjeanpassade, fullt möblerade och inflyttningsklara. Tamira lägger stor vikt vid att bostäderna är hemtrevliga och välkomnande. Värme, vatten, el och tillgång till Internet och tvättstuga ingår. Det finns olycksfalls-, skade- och ansvarsförsäkring som täcker alla som bor, däremot inte personliga tillhörigheter.

Stöd

Familjen får ett aktivt kontaktmannaskap och samtalsstöd kring vilket liv man vill leva och vilka drivkrafter och resurser man har. Tamira upprättar en handlingsplan för familjen, i samarbete med socialsekreterare. En boendestödjare blir kontaktperson för både familjen och socialsekreteraren. Boendestödjaren följer upp, kommunicerar och dokumenterar i Tamiras kvalitetssystem ProLogik. Målet är full självständighet.

Tamiras personal hjälper familjen till rätta med exempelvis myndighetskontakter, bostadssökande (även utanför Malmö), skola, barnomsorg, SFI och annat som kan behövas för att nå familjen ska nå sina mål. Boendestödjarna arbetar kontorstid. Tillsynspersonal finns på kvällar och helger och jourpersonal dygnet runt.