BoNu City

Bo på BoNu City

På BoNu City bor man i egen lägenhet och får en riktigt bra möjlighet att skapa sig en välfungerande vardagsstruktur och att trivas. Boendet här kan leda till goda referenser och rekommendationer som underlättar när det blir dags att gå vidare till ett helt eget boende.

BoNu City-lägenheterna är möblerade och handikappanpassade en-, två eller trerummare med eget badrum och kök. Tamira lägger stor vikt vid att miljöerna är hemtrevliga och välkomnande. Värme, vatten, el och tillgång till Internet ingår. Tvättstuga finns på varje våningsplan. Det finns olycksfalls-, skade- och ansvarsförsäkring som täcker alla som bor, däremot inte personliga tillhörigheter.

Stöd

Den boende får ett aktivt kontaktmannaskap och samtalsstöd kring vilket liv man vill leva och vilka drivkrafter och resurser man har. Tamira upprättar en individuell handlingsplan i samarbete med socialsekreterare. En boendestödjare blir kontaktperson för både den boende och socialsekreteraren. Boendestödjaren följer upp, kommunicerar och dokumenterar i Tamiras kvalitetssystem ProLogik. Målet är full självständighet. Drog- och nykterhetskontroller förekommer vid behov, och både stöd och kontroll när det gäller ADL, bostadssökande och initiativ på vägen mot sysselsättning, meningsfull fritid och social gemenskap.