Aspgården

Bo på Aspgården

Aspgården är ett dygnet runt-bemannat kollektivboende för personer med tidigare beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. De boende på Aspgården är stabila i sin drogfrihet eller medicinering, men kommer inte sällan direkt från behandling eller sjukhusvistelse. Därför kan man få extra stöd på Aspgården. Det innebär att utbildad, erfaren personal håller nära, daglig kontakt.
På Aspgården bor man i eget rum och delar vardagsrum, kök, dusch, toalett och tvättstuga. Allt är fullt möblerat, hemtrevligt och välkomnande. Värme, vatten, el, TV-avgift, tillgång till telefon, dagstidning och Internet ingår. Det finns olycksfalls-, skade- och ansvarsförsäkring som täcker alla boende, däremot inte personliga tillhörigheter.

Stöd

På Aspgården lägger vi mycket kraft på att hjälpa de boende att förbli drogfria, bland annat med återfallspreventionsgrupper och drog- och nykterhetskontroller. Tamira stöttar också när det gäller ADL, bostadssökande och initiativ på vägen mot sysselsättning, meningsfull fritid och social gemenskap.
Den boende får ett aktivt kontaktmannaskap och samtalsstöd kring vilket liv man vill leva och vilka drivkrafter och resurser man har. Tamira upprättar en individuell handlingsplan i samarbete med socialsekreterare. En boendestödjare blir kontaktperson för både den boende och socialsekreteraren. Boendestödjaren följer upp, kommunicerar och dokumenterar i Tamiras kvalitetssystem ProLogik. Målet är full självständighet.