Annelund

Bo på Annelund

Annelund är ett kollektivt omsorgs- och stödboende för unga vuxna som vill förändra sin livssituation och uppnå självständighet. På Annelund bor var och en i eget rum och delar kök, vardagsrum, dusch och toaletter. Gemensam tvättstuga med tidsbokning finns i fastigheten. Allt är fullt möblerat, välkomnande och hemtrevligt.

Att fördela och utföra dagliga sysslor i hushållet hjälper var och en att bygga sig en fungerande vardag med meningsfulla rutiner. Gemensamt arbete ger också naturlig och konkret social gemenskap.

Värme, vatten, el, TV-avgift, tillgång till telefon, dagstidning och Internet ingår. Det finns olycksfalls-, skade- och ansvarsförsäkring som täcker alla boende, däremot inte personliga tillhörigheter.

Stöd

Tamira arbetar med aktivt kontaktmannaskap och samtalsstöd och anpassar alla stödinsatser till personen i en individuell handlingsplan som vi upprättar tillsammans med socialsekreterare. Sedan följer vi upp planen löpande, dokumenterar utvecklingen och återkopplar till uppdragsgivaren. Drog- och nykterhetskontroller förekommer vid behov.

Det finns möjlighet att flytta vidare från Annelund till egen lägenhet i något av Tamiras BoNu-boenden.