Trygghetsjour

Överallt där människor bor och lever nära inpå varandra, uppstår det störningar och irritation. Under olyckliga omständigheter kan små störningsmoment eskalera till problem och konflikter som kan vara allvarliga och ta lång tid att komma till rätta med.

Tamiras trygghetsjour samarbetar med fastighetsägare och hyresvärdar om att skapa trygghet i bostadsområden genom att erbjuda de boende en neutral, professionell part att vända sig till i olika sammanhang. Trygghetsjourens personal kan göra trygghetsvandringar i området, ge stöd och råd via telefon och mejl, och även rycka ut på störningsärenden om det behövs. Trygghetsjouren utför inga bevaknings- eller polisiära uppdrag, utan jobbar förebyggande för att skapa trygga boendemiljöer genom att motverka osämja, bråk och störningar. Medarbetarna bär inte uniform, däremot uppmärkta arbetskläder och tydlig legitimation.

Sedan starten i juni 2014 har trygghetsjouren blivit positivt mottagen och är idag väldigt uppskattad.

Vänligen kontakta oss på Trygghetsjouren@tamira.se eller 040-688 08 00.

Läs mer om Trygghetsjouren

Trygghetsjouren »

Vi finns på plats och hanterar de flesta situationer.