Tamiras Vision

Tamiras vision ska fungera som inspiration för alla inom företaget, vilka därmed blir delaktiga i den nutida samhällsförändringen- och utvecklingen. Tamira är och skall fortsätta utvecklas för att vara en framgångsrik pionjär inom svenskt socialt företagande.

Visionen skall påverka företagets både stora och små beslut, vad vi skall lägga kraft och resurser på, men också inspirera nuvarande och nya samarbetspartners och andra intressenter att engagera sig, så att vi tillsammans kan forma och utveckla Tamira i framtiden.

Läs mer om visionen

För musen över rubrikerna nedan för att läsa mer.

1. Stolthet

Tamira är ett unikt företag som utför viktiga samhällsfrämjande uppdrag.

Det är få företag som har och vill ta vara på möjligheten att utföra viktiga uppdrag på det sätt som Tamira gör. Tjänster som gör skillnad för många människor. Vi som arbetar för företaget skall därför vara stolta över Tamira och vad vi gör för att stödja människor. Vårt gemensamma arbete bidrar till ett bättre samhälle. Visionen är att vi ska kunna bli ännu stoltare över vårt arbete.

2. Kvalitet i allt

Säljande miljöer - kvalitetssystem

Här ska Tamira ta sin stans i att fortsätta på inslagna vägen att skapa attraktiva, välskötta boende- och arbetsmiljöer, att upprätta planer, genomföra dem och följa upp våra uppdrag. Visionen är att alla inom Tamira ska se det som en hederssak att göra det vi säger att vi gör. Att ta oss an utmaningen i att ständigt bli bättre på allt vi gör inom alla våra verksamheter.

3. Trygghet och hållbarhet

Visionen är både den svåraste och den enklaste

Att vara sin egen lyckas smed. Detta genom att skapa egna resurser genom vinster. Visionen uppnås enligt följande. Trygghet skapas genom att tillse att företaget alltid har goda finanser. Hållbarhet skapar Tamira genom att driva verksamheterna effektivt. Visionen bygger på att företags- och verksamhetsledningen klarar av att infria uppsatta ekonomiska mål för både enheter och företaget i stort.

4. Kunskap och möjligheter

Allting är möjligt

Allting är möjligt att genomföra om vi inom Tamira har kunskap. Visionens fjärde grundsten skall nu och framtiden utgöra basen som företaget skall vila på. Tamira skall inom en femårsperiod bygga upp en egen företagsakademi och därigenom bli kunskapsledande inom integration och praktiskt arbete med socialt utsatta medborgare i Sverige.

Stolthet
Det är få företag som har och vill ta vara på möjligheten att utföra viktiga uppdrag på det sätt som Tamira gör. Tjänster som gör skillnad för många människor. Vi som arbetar för företaget skall därför vara stolta över Tamira och vad vi gör för att stödja människor. Vårt gemensamma arbete bidrar till ett bättre samhälle. Visionen är att vi ska kunna bli ännu stoltare över vårt arbete.

Kvalitet i allt
Här ska Tamira ta sin stans i att fortsätta på inslagna vägen att skapa attraktiva, välskötta boende- och arbetsmiljöer, att upprätta planer, genomföra dem och följa upp våra uppdrag. Visionen är att alla inom Tamira ska se det som en hederssak att göra det vi säger att vi gör. Att ta oss an utmaningen i att ständigt bli bättre på allt vi gör inom alla våra verksamheter.

Trygghet och hållbarhet
Att vara sin egen lyckas smed. Detta genom att skapa egna resurser genom vinster. Visionen uppnås enligt följande. Trygghet skapas genom att tillse att företaget alltid har goda finanser. Hållbarhet skapar Tamira genom att driva verksamheterna effektivt. Visionen bygger på att företags- och verksamhetsledningen klarar av att infria uppsatta ekonomiska mål för både enheter och företaget i stort.

Kunskap och möjligheter
Allting är möjligt att genomföra om vi inom Tamira har kunskap. Visionens fjärde grundsten skall nu och framtiden utgöra basen som företaget skall vila på. Tamira skall inom en femårsperiod bygga upp en egen företagsakademi och därigenom bli kunskapsledande inom integration och praktiskt arbete med socialt utsatta medborgare i Sverige.