Sociala utmaningar efter flyktingvågen

Det är nu över tre år sedan flyktingvågen drog över Europa. Sverige var ett av de länder dit flest sökte sig. Drygt 160 000 personer ansökte om asyl under 2015. Utvecklingen ställde samhället inför stora utmaningar – inte minst aktörer som arbetar socialt och samhällsintegrerande. Men vilka sociala utmaningar ser vi idag efter flyktingvågen?

I ett integrationsperspektiv är tre år kort tid. Men övergripande statistik talar om en utveckling som fört med sig nya sociala utmaningar. Idag är utländska medborgare en överrepresenterad grupp bland hemlösa. Samtidigt har den sociala hemlösheten, där exempelvis missbruk utgör huvudproblemet, inte märkbart förändrats. Snarare ser vi nu att andra omständigheter bidrar till utanförskap och hemlöshet. Till exempel är det hemlöshet kopplad till bristande förankring i samhället och bostadsbrist som ökar mest i Malmö. Och det var i samband med flyktingkrisen skiftet uppdagades på allvar.

Gruppen ensamkommande barn har andra problem. Sveriges kommuner har ett ansvar gentemot ensamkommande att tillhandahålla boende. Men när personen blir myndig upphör ansvaret. Det har resulterat i att unga nyanlända blivit omplacerade i en annan del av landet för att få någonstans att bo. Det handlar då ofta om något av migrationsverkets vuxenboenden. Men att flytta betyder att lämna ett påbörjat liv bakom sig. En sådan förändringkan kan framstå som så förödande att personen hellre väljer hemlöshet. En minst sagt olycklig utveckling sett till integrationen av unga i det svenska samhället.

Situationen för ensamkommande och att nyanlända saknar ingångar till samhället är de stora sociala utmaningarna efter flyktingvågen 2015. Men om vi zoomar in finns ljuspunkter där integrationen varit framgångsrik.

I Tierp hade 76 procent av ensamkommande jobb när de kom ut i samhället. Enligt de ensamkommande själva var tryggheten på boendet i kombination med konkret information och handledning nyckeln. I Skellefteå lyckades man förmå ensamkommande som blivit omplacerade dit att vilja bo kvar genom att upprätta gruppboenden och genom att fokusera på att skapa en inkluderande samhällsstruktur. Det här visar att det är fullt möjligt att få fler nyanlända integrerade i samhället. Utmaningen verkar ligga i att få till en sådan utveckling på ett mer storskaligt plan.

 

Läs mer om integrationen av nyanlända och dess utmaningar här:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ett-ar-sen-flyktingkrisen-sa-ser-det-ut-i-dag

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/W44ma/flyktingbarnen-blir-hemlosa

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6859861

http://www.barnrattsdagarna.se/kunskapsbanken/2015/04/16/integration-av-ensamkommande-barn/

http://www.unt.se/nyheter/tierp/ensamkommande-levererar-i-rapport-4547580.aspx