Utbildning och personlig utveckling

Vår samlade erfarenhet är att många som väljer att lämna utanförskapet och den destruktiva livsstilen upplever ett tomrum och en saknad efter andra komponenter som är livsviktiga för välbefinnandet. Människan behöver verktyg = kunskap för hantera sin personliga utveckling. Tamiras målsättning är att den boende ska kunna särskilja, hantera och agera konstruktivt utifrån behov, preferenser och förväntningar i sitt hem, i sin personliga utveckling, på fritiden och i samhället.

Tamiras boenden drivs bl.a. med syftet att våra boende ska kunna skapa trivsel för sig själva och andra, få en hållbar livssituation i egen bostad både ekonomiskt och ADL-mässigt. Boendestödjaren stödjer och följer upp den boendes personliga hygien, städning, tvättning, matlagning osv. Tamira kan även erbjuda kurser i matlagning, näringslära, planering av inköp och hushållsbudget tillsammans med samarbetspartners.

I Tamiras kollektiva boenden stärks den boende i socialt samspel, konflikthantering samt individuellt och gemensamt ansvar.

Tamira arbetar med samhällsinformation med målsättningen att den boende ska känna delaktighet och ha kunskap om samhällets funktioner, sina rättigheter och skyldigheter och var man söker information.

Pedagogiken är enkel; delaktighet i upplägg och innehåll i kombination med eget ansvar och agerande = Lärdom.

Kontakta oss