Sysselsättning och social gemenskap

För Tamira innebär det att stödja våra boende att genom sysselsättning och social gemenskap bryta sitt utanförskap och göra återinträde i samhällsgemenskapen.

Vårt koncept bygger på B.U.S.S och vetskapen om att alla människor behöver få flera pusselbitar på plats såsom ett fungerande boende, men också utbildning – personlig utveckling, sysselsättning och social gemenskap är nödvändiga för att kunna lämna sitt utanförskap.

Tamiras förhållningssätt kring sysselsättning och social gemenskap är att verka för hållbarhet för våra boende. För oss innebär hållbarhet att utifrån de boendes behov utveckla stödjande insatser tillsammans med samarbetspartners.

Social gemenskap

Vi erbjuder våra boende delaktighet i egna arrangerade aktiviteter såsom fisketurer, bowling etc. Dessa sker i varje verksamhet men också tillsammans mellan Tamiras olika verksamheter.

Tamira har köpt in en buss, som används vid olika aktiviteter.

Mer än bara boende

Tamira erbjuder stöd för förändring och personlig utveckling till alla som har villigheten att förändra sin livssituation och att återskapa en känsla av sammanhang, värdighet, samhörighet och att vara behövd.

Vi arbetar för att skapa hållbara förändringar utifrån flera livsområden – socialt, hälsomässigt och ekonomiskt – tre tätt sammanhängande aspekter som är grundläggande förutsättningar för att genomföra och vidmakthålla förändringar.

Förändringar behöver förberedas. För att undvika fort och fel, har vi utvecklat ett processtöd som riktar sig till alla boende. Tillsammans med uppdragsgivaren/socialtjänsten och den boende upprättar vi en personlig plan innehållande mål som är utgångspunkten för det gemensamma arbetet för ”Vägen till ett nytt liv”. Dokumentation och uppföljning är verktyg på vägen.

Kontakta oss