Om oss

Tamira är ett lokalt och socialt företag som erbjuder kvalitativa boende- och omsorgstjänster, med erfarna medarbetare som oftast är tillgängliga dygnet runt. Alla som är villiga att förändra sin livssituation är välkomna hos oss. Vi strävar hela tiden efter att skapa positiv förändring i stort och smått, genom att fokusera på kunskap, medmänsklighet och individens potential.

Tamira vänder sig till människor som:

  • Genom en eller annan anledning hamnat eller är på väg att hamna utanför samhället
  • Har fattat ett beslut eller har viljan och modet att aktivt förändra sin livssituation

Socialt företagande

Tamira är ett socialt företag och vi har som mål att integrera människor i samhället och arbetslivet, samtidigt som vi vill skapa delaktighet för medarbetarna och återinvesterar vår vinst i den egna verksamheten. Vi är fristående från offentlig sektor.

Tamiras affärsidé

Vi är ett vinstdrivande arbets- och samhällsintegrerande socialt företag. På uppdrag av stadsdelar och kommuner erbjuder vi boendetjänster. Målsättningen är att bli marknadsledande avseende kvalitè och resultat.

Värdegrund

Alla människor har ett lika värde och skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Tamira arbetar utifrån en humanistisk värdegrund och övertygelsen om att med basala yttre förutsättningar, genom stärkt självkänsla och delaktighet i ett socialt sammanhang kan alla människor förändra sin livssituation.

Vi är politiskt och religiöst obundna

Vår vision: – Vägen till ett nytt liv

Tamira arbetar utifrån ett salutogent perspektiv, d.v.s fokuserar på det friska.

Tamira arbetar med utanförskapet som uppdrag, en livsstil som är möjlig att förändra. Genom att erbjuda integrerande fora i form av Tamiras kraftfulla koncept B.U.S.S. parallellt med en självstärkande process och stöd i att finna nya tanke- och handlingsmönster ges människan möjligheten att skapa en trygg tillvaro och kvalitativt hållbar livsstil.

Tamiras specialitet och styrka är att erbjuda möjligheten att tillgodose  allmänmänskliga och individuella behov inom fundamentala livsområden.