B.U.S.S – ett kraftfullt koncept

B.U.S.S står för Boende Utbildning Sysselsättning och Social gemenskap.

Boendet utgör plattformen för människors tillvaro. Enligt Tamira – den viktigaste förutsättningen för att kunna lämna ett utanförskap.

Utbildning och personlig utveckling är och ger kunskap, vilket är ett verktyg för att kunna förändra sin livssituation. Att hantera en svår livssituation eller utbildning som på sikt ger möjlighet till ett arbete eller sysselsättning.

Sysselsättning har flera funktioner och värden för att bryta utanförskap. Känslan att vara behövd, att vara en resurs, men också att kunna försörja sig och frigöra sig från sin ekonomiska beroendeställning gentemot samhället

Social gemenskap är att motverka utanförskapet, ensamheten och isoleringen. Det kan innebära att återskapa relationer till anhöriga eller utveckla nya gemenskaper. Tamira stödjer de boende genom olika insatser och aktiviteter.

Kontakta oss