Så jobbar vi

Tamira vänder sig till människor som på av någon anledning hamnat utanför samhället och som vill ta sig tillbaka. Missbruk eller kriminalitet kan finnas i bilden, liksom hemlöshet eller funktionshinder. Det avgörande för Tamiras insats är att personen verkligen har bestämt sig för att bryta med det som inte fungerar i livet, och anstränga sig för att åstadkomma hållbar förändring.

Tamira erbjuder omsorgsboenden där människor kan utvecklas och förändra sitt liv. Våra medarbetare är tillgängliga dygnet runt och arbetar hängivet för att ge våra klienter sammanhang, värdighet och samhörighet.

Tamira stöder klienten i tre led:

  • Insikt om var man befinner sig och vart man är på väg
  • Identifiera valmöjligheter och drivkrafter för att skapa positiv förändring
  • Motivation att hålla kvar förändringen – många små steg ger med tiden stora resultat!

På Tamira har vi identifierat de viktigaste nycklarna till positiv och hållbar förändring och sammanfattat dem i ett koncept som ligger till grund för allt vi gör för våra klienter. Konceptet kallas B.U.S.S:

  • Boendet måste komma på plats innan någon annan åtgärd kan bli meningsfull. Inget är viktigare för att en människa ska kunna ta sig ur sitt utanförskap.

  • Utbildning är ett konstruktivt verktyg som ger utveckling och  möjlighet att åstadkomma varaktig förändring, i bästa fall genom arbete.

  • Sysselsättning bidrar till att bryta utanförskap på flera sätt – genom känslan av att vara till nytta, genom att försörja sig och genom att bli fri från sin beroendeställning gentemot samhället.

  • Social gemenskap bryter ensamhet och isolering, antingen det handlar om att återknyta kontakten med anhöriga eller att utveckla nya relationer.

Tamiras arbetssätt innebär alltid att det är klienten som bryter sina negativa cirklar och själv bygger upp sitt liv. Tamira stöttar och uppmuntrar klientens egen initiativkraft. Utanförskapet ser vi alltså som en livsstil som går att ersätta. När klienten skapar sin egen förändring med sina egna krafter, ser vi att de goda resultaten blir mer hållbara.

Företaget är politiskt och religiöst obundet och privatägt. Verksamheten drivs affärsmässigt och vänder sig till socialtjänst och kommuner med sina tjänster.