Ett kollektivboende med blicken mot framtiden

För unga personer som av olika anledningar inte har ett stabilt boende, finns Toarp. Med en trygg social gemenskap och erfaren personal får klienten stöd med att ta sig vidare i livet.

Ett utanförskap kan bero på många olika saker, till exempel missbruk, trassliga familjeförhållanden eller flykt från hemlandet. När vi tar emot en klient måste vi ha den bilden klar för oss. Det för att det sociala sammanhang där vi placerar klienten ska motsvara klientens behov och främja utvecklingen. Med kollektivboenden är det extra viktigt, då den sociala gemenskapen har en mer framträdande roll i stödet. Därför har vi anpassat våra kollektivboenden utefter de behov vi ser hos olika klientgrupper.

Med betoning på det sociala   
Toarp är ett av våra kollektivboenden för unga vuxna. Med en tydlig inriktning på social gemenskap stöttar personalen unga personer till att ta nästa steg i livet. Boendet ligger lugnt och tryggt utanför stadskärnan. Personal finns tillgänglig dygnet runt och har särskild kompetens kring att arbeta med unga. De har också bred erfarenhet av att samarbeta med samhällsinstanser som skola och SFI och talar många olika språk.

Toarps klienter kan tidigare ha erfarenhet av riskbruk eller ringa kriminalitet. Men varken droger eller kriminella handlingar är idag närvarande i klienternas liv eller anledningen till att de befinner sig på Toarp. Snarare är bakgrunden till placeringen exempelvis turbulenta familjeförhållanden eller andra olyckliga omständigheter. Klientgruppen på Toarp är alltså jämförelsevis stabil, vilket kan innebära att klienten redan har en etablerad vardag i form av skola, praktik eller arbete. Vi vet av erfarenhet att när vi placerar klienter med liknande omständigheter och behov tillsammans, ökar chanserna till att de tar rätt steg i rätt riktning. På Toarp har det resulterat i en god social gemenskap, med minimalt utrymme för missbruk eller kriminalitet att spridas inom gruppen.

Steget från ungdom till vuxen
När en ung person en dag bedöms som vuxen, kan tidigare stödinsatser eller placering upphöra. Utan en trygg boendelösning ökar risken att personen hamnar i miljöer med missbruk eller kriminalitet. Men fortsatt stöd kan vara precis det som behövs. Ett bra alternativ är då Toarp, där klienten får fortsätta sin utveckling i en trygg och stabil miljö.