BoCentrum – stöd och kunskap på en och samma plats

Den 28 mars öppnade Tamiras BoCentrum på Sallerupsvägen i Malmö. Där kan nu våra boende ta del av aktiviteter och stöd med fokus på social gemenskap, sysselsättning och kunskap. 

De aktiviteter och stöd som våra boende kan ta del av på BoCentrum kompletterar stödinsatserna ute vid våra boendeverksamheter. Boende och personal har via BoCentrum möjlighet att sammanstråla och knyta nyttiga sociala kontakter. Den dynamiska och sociala miljön är en del av B.U.S.S-konceptet och en viktig förutsättning för positiv utveckling. Kontakt med myndigheter, söka boende och arbete är sådant som de boende nu även kan få stöd med i ett socialt sammanhang på BoCentrum.

På BoCentrum finns en möjlighet att aktivera sig i vardagen och även få stöd att hitta en sysselsättning i form av skola, praktik eller arbete. Bland annat har ett välgörenhetssamarbete inletts med Ung Cancer. Kunskapsdelen av BoCentrum består av kurser och föreläsningar. Sådana utbildningsinsatser kommer att spänna brett, med det gemensamma målet att de boende ska skaffa sig värdefulla verktyg och kunskaper för framtiden.

BoCentrum är en flexibel verksamhet som kontinuerligt kommer anpassa sig efter behov. Oavsett aktivitet eller insats erbjuder BoCentrum ett konkret sammanhang som förkortar steget mellan det egna ansvaret och konkret handling. För den som vill göra något åt sin tillvaro ska förutsättningarna vara så okomplicerade som möjligt.