Tamira-akademin

 

Premiär för ledarskapsprogram

Till hösten slår vi, tillsammans med Sverigehälsan, upp portarna till en ny utbildning!

Ledarskapsprogram med fokus på förändringsledarskap och personlig utveckling

Ledarskapsprogram med fokus i förändringsledarskap och personlig utveckling är för dig som är chef och vill förbättra dina färdigheter i individ- och organisationsutveckling.

Kursen består av åtta stycken moduler – som kan köpas var för sig – och leds av fjorton stycken välrenommerade kursledare: alltifrån psykologer, beteendevetare och MI-handledare till överläkare, ledarskapsutvecklare och jurister.

Glöm inte att tipsa någon som du tror skulle passa att gå!

 


Kunskap är en förutsättning för kvalitativt socialt arbete och genom Tamira-akademin utbildar vi morgondagens socialarbetare. Tamira-akademin bedrivs i samarbete med Sverigehälsan.

”Tamira är en seriös och framåtblickande samhällsaktör som driver en positiv utveckling i branschen genom kvalificerade utbildningsinsatser”
– Peter Stjernfeldt, VD, Sverigehälsan

Sverigehälsan

Ett axplock av Tamira-akademins utbildningar:

  • Kvalificerad YH-utbildning för Socialpedagogsexamen
  • Hantering av våld och hot
  • Hjärt- och lungräddning, första hjälpen och brandskydd
  • PUL, GDPR, Lex Sarah, Sekretess
  • Internutbildningar i Tamiras unika arbetssätt
  • Kvalitets- och dokumentationssystemet Prologik