Tamira-akademin

Kunskap är en förutsättning för kvalitativt socialt arbete och genom Tamira-akademin utbildar vi morgondagens socialarbetare. Tamira-akademin bedrivs i samarbete med Sverigehälsan.

”Tamira är en seriös och framåtblickande samhällsaktör som driver en positiv utveckling i branschen genom kvalificerade utbildningsinsatser”
– Peter Stjernfeldt, VD, Sverigehälsan

Sverigehälsan

Ett axplock av Tamira-akademins utbildningar:

  • Kvalificerad YH-utbildning för Socialpedagogsexamen
  • Hantering av våld och hot
  • Hjärt- och lungräddning, första hjälpen och brandskydd
  • PUL, GDPR, Lex Sarah, Sekretess
  • Internutbildningar i Tamiras unika arbetssätt
  • Kvalitets- och dokumentationssystemet Prologik