Heltäckande vård för unga vuxna

Tamira och Provita Kärleksgatan erbjuder tillsammans en ny form av heltäckande vård för unga vuxna i Malmö. Syftet är att hjälpa ännu fler att ta sig ur drogberoende och andra svåra problem.

Samarbetet är sprunget ur vår gemensamma syn på hur vi bäst möter målgruppen unga vuxna, och en delad drivkraft att utveckla beroendevården i Skåne. Tillsammans har Provita Kärleksgatan och Tamira gedigen erfarenhet av beroendevård och omsorgsboenden. Vi vet hur viktigt det är att att matcha rätt insatser vid rätt tillfälle för att människor ska lyckas uppnå stabil drogfrihet. Genom att samordna Tamiras kvalificerade lösningar för både enskilt boende och kollektivboende med Provitas beprövade behandlingar, stärker vi chanserna för unga vuxna som kämpar med drogproblem. Konkret innebär det här två stödinsatser som med sina respektive inriktningar ska möta individer med olika behov och problematiker.

Kollektivboende med behandling
Det här paketet är till för människor som av olika skäl har svårt att ta ansvar för sitt liv och att upprätthålla goda rutiner. På Tamiras dygnet runt-bemannade kollektivboende finns ett omfattande kontaktmannaskap som stöttar klienten till vardags – inklusive att komma till behandlingen på Provita Kärleksgatan varje dag. Kollektivboendet fungerar som en trygg bas där klienten får hjälp med vardagsrutiner, ta hand om sig själv, lära sig laga mat, städa med mera. Målet för klienten är att fungera bättre i sociala sammanhang och så småningom klara sig bra på egen hand.

Lägenhetsboende med behandling
För klienter som klarar att bo på egen hand med rätt tillsyn och stöd, erbjuder Tamira och Provita Kärleksgatan möjligheten att kombinera boende i en av Tamiras lägenheter i BoNu i Malmö med behandling på Provita Kärleksgatan på dagtid. I BoNu bor klienten på egen hand, men träffar sin kontaktperson minst en gång i veckan och kan ringa jourpersonal  när som helst på dygnet. Klienten kan också ta kontakt med personal på Tamiras kontor i anslutning till boendet, även på kvällar. Lägenhetsboendet ger klienten ett stöttande nätverk, men förutsätter ändå egen förmåga att klara det dagliga livet inklusive att ta sig till behandlingen.

När vi samordnar behandlings- och boendeinsatserna parallellt, ökar chansen att klienten blir framgångsrik. På kortare tid dessutom. Det vinner alla på.