Årskrönika 2017

Utveckling och förändring har varit ledord för Tamira under 2017, men också verklighet. I den verkligheten hittar vi ny energi och tar oss an 2018 med en positiv känsla och rätt förutsättningar. Så vad var hänt inom Tamira under året? Det enkla svaret är; mycket. Vi tar dig igenom 2017.

Flexibilitet är en viktig ingrediens i socialt företagande
Under slutet av 2016 och början av 2017 stod Tamira inför ett antal utmaningar. Bland annat gjordes en omstrukturering av verksamheten, då boendet för ensamkommande lades ner och Aspgården öppnades. Vi gjorde också en satsning på Lilla Thumatorp, ett boende för unga människor med psykosocial problematik, som inte riktigt gick som planerat. Men omständigheterna gjorde oss i slutändan starkare, då vi fick möjlighet att etablera en kompetent och erfaren personalgrund på Aspgården. Det här är exempel på hur omvärldens utveckling och skiftande behov ställer krav på flexibilitet och anpassningsbenägenhet i vår verksamhet.

För att arbeta proaktivt och följa utvecklingen samt utmaningar för socialt företagande har vi besökt Socionomdagarna och Almedalen. Två viktiga nedslag i vårt utvecklingsarbete mot att förbli en aktör som behåller sin relevans och möjlighet till nyttogörande.

Kvalitetssäkring
Förbättring, anpassning och följsamhet har också berört den dagliga verksamheten. En miljörond genomfördes för att just vidmakthålla den standardökning som de senaste årens miljösatsningar resulterat i. Den fysiska miljön är central för positiv utveckling, med miljöronden säkerställde vi att allt var i sin ordning. En lika viktig del i att skapa rätt förutsättningar är vår kontinuerliga kunskapsinvestering via Tamira-akademin. I december tog en ny grupp medarbetare sin examen som socialpedagog, och kompletterade därmed kompetens och erfarenhet med en yrkeshögskoleexamen. Positivt är att vi utifrån allt arbete har kunnat se tydliga resultat. Vi har fått till fler lägenheter och väl fungerande grupper i våra kollektivboenden.

Samtidigt som vi med ovan nämnda, direkta insatser har möjlighet att kvalitetssäkra våra erbjudanden, är dock något av det viktigaste att vi själva mår bra i det vi gör. Genom att se till att vi gör det ger vi oss själva de rätta förutsättningarna till att göra ett bra arbete. Det här är filosofin bakom våra framtidsdagar. Under framtidsdagarna har vi träffats, ätit en bit mat och påmint varandra om det viktiga arbete vi gör – men också vart vi är på väg.

Utveckling av verksamheten
Förutom sådant som vi faktiskt har åstadkommit, finns spännande saker som tagit sin början. Öppningen av BoCentrum är inom en snar framtid verklighet. BoCentrum blir en plats för sysselsättning, utbildning och social gemenskap där klienter från olika boenden ges möjlighet att mötas och umgås. Vårt digitaliseringsarbete är en annan viktig satsning som satts igång. Till exempel är det faktum att du läser den här artikeln en del i vårt digitala arbete. Via hemsidan och sociala medier vill vi ge dig en inblick i vår verksamhet, samtidigt som vi förmedlar kunskap och insikter om socialt arbete. Digitala anslagstavlor finns i alla våra verksamheter, vilket ger oss möjlighet att kommunicera bredare och effektivare. Digitaliseringsarbetet fortsätter, och vi har tilldelats digitaliseringscheckar av Business Region Skåne.

Framtiden
Vår vision är att vara marknadsledande inom socialt företagande år 2020, och med 2017 i ryggen kan vi konstatera att vi är på god väg. Vi kommer nu att fortsätta i samma anda under det kommande året, där målet förblir detsamma: att göra positiv skillnad för människan och samhället.

Vi ser fram emot nästa år och hoppas att du fortsätter att följa det vi gör! Du vet väl om att vi har ett nyhetsbrev? Registrera dig för att en gång i månaden få en inblick i verksamheten och ta del av artiklar och nyheter om socialt arbete!