Med fokus på kunskap,
medmänsklighet och
individens potential

Tamira är ett lokalt och socialt företag som erbjuder kvalitativa boende- och omsorgstjänster, med erfarna medarbetare som är tillgängliga dygnet runt. Alla som är villiga att förändra sin livssituation är välkomna hos oss. Vi strävar hela tiden efter att skapa positiv förändring i stort och smått, genom att fokusera på kunskap, medmänsklighet och individens potential.

Nyheter från Tamira

Omsorgsboenden

Tamira erbjuder omsorgsboenden i hemmiljö med möjlighet till personlig förändring och utveckling. Våra medarbetare är tillgängliga dygnet runt och arbetar hängivet för att ge våra klienter en känsla av sammanhang, värdighet och samhörighet.

Läs mer

Trygghetsjouren

I samarbete med fastighetsägare skapar vi förutsättningar för trygga bostadsområden i Malmö genom Tamiras Trygghetsjour. Insatserna utförs bland annat tillsammans med MKB, Stena Fastigheter och Willhem.

Läs mer

Akademin

Kunskap är en förutsättning för kvalitativt socialt arbete och tillsammans med Sverigehälsan utbildar vi morgondagens socialarbetare. Genom Tamira-akademin bedriver vi bland annat en kvalificerad YH-utbildning som leder till socialpedagogsexamen.

Läs mer

Tamiras Vision

Tamira är ett företag som utför viktiga samhällsfrämjande uppdrag och vill bidra till en bättre värld. Vår målsättning är att vår vision ska vara vägledande och inspirerande för alla våra medarbetare och samarbetspartners så att vi strävar åt samma håll.

Tamiras Vision

B.U.S.S – Ett kraftfullt koncept »

B.U.S.S står för Boende, Utbildning, Sysselsättning och Social gemenskap. Vi har erfarenhet och insikten om vad som behövs för att motverka hemlöshet, maktlöshet, tristess, meningslöshet, utanförskap och ensamhet.

Mer än bara bostad »

Utöver bostad erbjuder vi även personlig utveckling till alla som har villigheten att förändra sin livssituation och att återskapa en känsla av sammanhang, värdighet, samhörighet och att vara behövd.

Utbildning / personlig utveckling »

Vår samlade erfarenhet är att många som väljer att lämna utanförskapet upplever ett tomrum och människan behöver verktyg = kunskap för att kunna hantera sin personliga utveckling.

Sysselsättning & social gemenskap »

Integration – För Tamira innebär det att stödja våra boende att genom sysselsättning och social gemenskap bryta sitt utanförskap och göra återinträde i samhällsgemenskapen.

Lediga jobb

Vill du arbeta med oss?

Lediga jobb